หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ และ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ พ.ศ. ๒๕๕๙   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ ๖   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามคุณวุฒิที่ก.อบต.รับรอง   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ดำเนินก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงในพื้นที่ตำบลย่านรี   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ ๒๕๖๑   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   25 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำ   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒   25 มิ.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2164/td>