หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
    หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
    โทรศัพท์:055-897-077
    โทรสาร:055-897-078
 
     
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย